Chuyện Của Tác

Chương đã có rồi đây. Kẻ phản diện đầu tiên đã lộ diện.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 15 có chút hơi rợn không phải kiểu từ ngữ tôi tả ghê gớm gì đâu. Ý ghê rợn ngay trên mặt chữ. Hãy đọc và thử tưởng tượng nhé.