Chuyện Của Tác

Chương dài nhất tôi từng viết xuất hiện rồi.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 22 có lẽ là dài nhất với mình. Mình viết truyện ít khi viết tầm 2000 từ vì dễ mất hứng nhưng hôm nay cảm xúc dạt dào nên phải viết thôi.