Chuyện Của Tác

Chương mới chuyện cổ tích của tôi

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đã chín tháng rồi, kể từ câu chuyện của chiếc là diêu bông dựa theo hai bài nhạc mà tôi thích. Bây giờ lại là một câu truyện mà tôi dựa trên hai bài nhạc. Đó là bài "Linh hồn tượng đá" và "Lệ đá". Trong lúc nghe tôi thấy hai bài này đều có từ "đá" nên tôi nghĩ chúng sẽ có gắn kết gì đó với nhau. Thế là câu truyện "hai gã si" ra đời. Tôi không biết nó có được xếp vào thể loại cổ tích hay không nhưng đó là chuyện cổ tích của riêng tôi mà haha! image-1