Chuyện Của Tác

CHUYỆN ĐÓNG CÔNG BỐ RỒI MÀ VẪN LÊN LƯỢT ĐỌC

0
3

Có cái bộ truyện hồi mới tập viết, lộn xà lộn xộn như cái mớ hỗn độn. Tôi đóng công bố rồi. Cũng ý kiến admin rồi. Mà lượt đọc vẫn lên. Xấu hổ thiệt chứ! Đọc như cái quần què chẳng ra sao. Thề!