Chuyện Của Tác

Chuyển nhà.

7
2

Chào, tôi là Saishou1998, con dân cư ngụ được vài năm trên wattpad.

Trước tình trạng wattpad lâu lâu lại bị n các thứ lỗi nên tôi quyết định đem hố đã hoàn của mình qua đây để chỉnh sửa cũng như đăng tải với một diện mạo hoàn thiện nhất có thể.

Mong rằng chúng ta sẽ chung sống với nhau lâu dài.