Chuyện Của Tác

Đề Cử Tác Phẩm như thế nào?

0
3

Chuyện là mình không biết bình thường mong tác giả mong muốn được đề cử như thế nào?

  • 5 sao hết đôi bên cùng vui!
  • Đánh giá sát với truyện.

Cá nhân mình thì hi vọng nếu bạn hữu nào có lòng ghé qua ủng hộ thì đánh giá chính xác theo cảm nhận giúp mình nhé, một hai sao cũng không ngại đâu ❤❤