Chuyện Của Tác

Hỏi về định danh tác giả

0
1

Muốn định danh tác giả có cần điền thông tin ở mục số chứng minh thư, ngày sinh, nơi ở với số điện thoại cá nhân không ạ?