Chuyện Của Tác

Làm sao để rút lại công bố truyện!!!

1
4

Chuyện là Em có viết truyện, nhưng chủ yếu vì đam mê. Không sửa, ko dò ( nói chung là thừa nhận thiếu trách nhiệm cái gọi là tác giả ) . Nay em muốn rút công bố truyện, chủ yếu sửa chữa lỗi các thứ. Mà không biết làm sao, mọi người tư vấn với ạ!!!