Chuyện Của Tác

Mong cậu nào biết thì giúp mình với

1
6

Có bạn nào biết cách lúc đăng truyện làm sao cho nó cách dòng được ạ . Mặc dù mình đã cách dòng ở bản nháp rồi