Chuyện Của Tác

Một tỉ năm mới ngoi lên PR truyện. Mình viết dã sử ạ.

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Lê Sơ Chi Mộng

Trứng Cá
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Thật ra cũng không phải theo nguyên tác chính sử, chủ yếu mình lấy ý tưởng từ lịch sử thôi ạ. Truyện sắp Ending và mình muốn xin góp ý từ mọi người ạ. 🌸