Chuyện Của Tác

NGUỒN CẢM HỨNG BẤT TẬN ĐẾN TỪ TÁC GIẢ - PHỈ NGÃ TƯ TỒN

1
3

Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy hình Đông Cung là đau lòng rồi. Muốn viết truyện ngược vì sùng bái má Phỉ đó. Ngàn vạn bộ ngược hết thân rồi tâm, cũng không làm tôi quặn lòng bằng giọt nước mắt khi già của Lý Thừa Ngân. Mong là viết ra được cái gì làm các bạn cảm động.