Chuyện Của Tác

Nhiều khi tui nghĩ zị nè...

0
1

Lắm lúc tui muốn tìm ông/bà nào đó đẩy cái truyện đang viết cho, chứ trong đầu kiểu một đống ý tưởng mà vô lực diễn tả =)) Ê mà thấy kế này khả thi á =)) ê ai hợp tác hok? :33333