Chuyện Của Tác

Nhớ Pác Tịch Dương😿 (Cầu các tác Linh Dị hiện hình!!!!)

3
4

Phải thú nhận một điều Tịch Dương là tác linh dị duy nhất tui thích trên VO QAQ... mà ông ý đang có ý định "Có Thể" ngừng truyện... vậy nên!

  • Hỡi các tác linh dị! Ai đó biết họ là ai không chỉ tui với.........