Chuyện Của Tác

Ô hô dạo này idea nhiều quá nên ra chương mới khá năng xuất.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Ra liền hai chương vì idea dồi dào. Chương 11 khá là ảo ma canada đấy.