Chuyện Của Tác

Sửa lại xong:3

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Sau bao lâu thì truyện đã sửa xong, mình không biết nó có hay hay không nhưng mong rằng các bạn sẽ đọc, ở chương 1 sẽ có vài đoạn thay đổi và từ chương hai sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ chương 10 trở đi mình sẽ nghĩ ra một cốt truyện mới cho đến Vol mê cung sẽ quay lại cốt truyện chính từ đầu của mình. Cảm ơn các bạn nhiều ạ:3