Chuyện Của Tác

Tái Sinh 2 đã hoàn

4
31
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tái Sinh

Thanh Y
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Viết xong bộ truyện mà ná thở, ở ngay đây tui xin hứa sẽ không có phần 3 đâu ạ.