Chuyện Của Tác

Tây Việt, Bắc Việt rồi. Tiếp theo hai cô nàng nữ hiệp của chúng ta sẽ đi đâu nào?

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Câu chuyện ở Bắc Việt đã được giải quyết xong. Giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo nào? Facebook cá nhân của tác giả: https://www.facebook.com/tanks.nguyen.9