Chuyện Của Tác

Tôi đã hoàn thành câu truyện của mình , mong mọi người đọc

1
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chào , đây là bộ truyện đầu tay của mình , nhưng vì mình cũng khá bận để có thể ra được tiếp tục nữa . Nhưng vừa qua mình có trải nghiệm tuyệt vời khi làm một tác giả, cảm nhận được khen chê đầy đủ . Các chương đầu của truyện mình viết khá dở và không được hay lắm , nhưng mình đã liên tục phát triển bản thân , để có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho đọc giả , mình mong mọi người sẽ đọc hết truyện của mình và đánh giá nó . Nếu sau này thời gian có mình sẽ tiếp tục phát triển câu truyện của mình .