Chuyện Của Tác

Truyện ngắn mới ạ! Mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện ngắn mới ạ! Mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ