Chuyện Của Tác

Update (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 57 đã xuất bản... Ai nhạy cảm với máu me quá thì đọc lướt chương này nhé. Chương này hơi bạo lực.