Chuyện Của Tác

Xét duyệt (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
1

Truyện xét duyệt là xét duyệt tự động hay các ad xét duyệt vậy mn? Mình có ib lên fanpage nhờ xét rồi nhưng lâu vẫn chưa thấy được duyệt hay phản hồi sửa lỗi nào. Với lại truyện mình up mới tận 15 chương có làm tăng thời gian chờ đợi ko? 😶