Chuyện Của Tác

Xin nhận xét

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình có viết tản văn nhưng tại mới vào được bốn ngày nên không nhiều người biết. Mọi được nhận xét về văn phong và nội dung.