Giới Thiệu Truyện

Anh quay về đã vắng em

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Khi Anh Trở Về! Đã Vắng Em

Điệp Ngọc Vô Tư

Câu chuyện buồn cho người con gái yêu thương không trọn vẹn, người ta chỉ vô tình nhìn , tai tại bất bản thân phải đợi. Hy sinh nhiều làm gì, khi bản thân chưa từng một lần đuoc6anh chăm sóc và yêu thương. Hợp thì mãi mãi cũng không hợp. Hà cớ gì bất bản thân mình chịu đựng