Giới Thiệu Truyện

Bìa truyện nhẹ nhàng chứ nội dung không như thế

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Pr truyện lần nữa. Truyện mình mới ra chương mới. Truyện có yếu tố phiêu lưu dựa trên trải nghiệm của nhân vật chính.