Giới Thiệu Truyện

Cần các chuyên gia góp ý

2
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hunter

Kito321
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nói chung là về thế giới viễn tưởng với các thợ săn, săn mấy con quái vật.

Truyện do tôi mới viết nên còn thiếu kinh nghiệm và nhiều sai sót mong các master viết truyện góp ý nhận xét.

:'3