Giới Thiệu Truyện

Cầu nhân đánh giá, cầu nhân đánh giá....

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

À truyện mới được ba chương thôi, không biết mọi người có đánh giá như thế nào ạ? Gạch đá cũng được, mình nhận hết, vì có gạch mới xây được nhà, có ý kiến mới dựng được truyện, mong mọi người đánh giá và góp ý nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn!

P/s: Thế nào mà lại lên được top 13 Royal Ranking, clgt?? (Sáng dậy giật mình)