Giới Thiệu Truyện

Cho mik xin góp ý của mn về truyện của mik với

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Tác phẩm tiên hiệp đầu tay. Mong mn ủng hộ