Giới Thiệu Truyện

Chương 17 đã ra lò. Mn ủng hộ mình nha

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

N9 đã xuyên không, thay đổi mọi cách nhì của ngk về Liễu Thu Ca, nàng sẽ không để ai phải vì nàng mà chịu tội Mông mn ủng hộ mik. Cảm ơn😘