Giới Thiệu Truyện

Chương 8 đã ra rồi đây. Mọi người vào đọc ủng hộ mình nha.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 8 hé lộ quá khứ liên quan tới Thánh Trời và con rồng trắng xuất hiện đầu chương 1.