Giới Thiệu Truyện

Có khi kết thúc là một khởi đầu mới

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh ta phản bội cô, đến kiếp sau cô vẫn muốn tìm ra câu trả lời, nhưng cho dù quay ngược 100 lần cô vẫn không có câu trả lời mà cô muốn, cô luôn chết trước khi mình có được câu trả lời. thật bất công!