Giới Thiệu Truyện

Cuộc sống học đường của tôi

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Ai cũng muốn có một thanh xuân đẹp để nhớ Truyện về nhân vật chính Saku và những câu truyện tình xoay quanh cậu ấy.