Giới Thiệu Truyện

Cuối cùng cũng được duyệt truyện 😭

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Cảm ơn những tác tốt bụng đã giải đáp thắc mắc giúp mình để truyện mình được nhanh chóng lên kệ ạ <3 Mời mn vào tham quan vài chương của đứa con đầu này và giúp mình nuôi nó ngày một tốt hơn ạ 😊😊