Giới Thiệu Truyện

. (đã xóa mã độc đính kèm)

1
0

Ai thích thể loại xuyên không, cung đấu, ma quỷ thì có thể ghé truyện của mình nhaaaaa @uitwaaien Thất Sủng Vương Phi. Lưu ý: dù tên có hơn trẻ trou nhưng truyện không hề có ngựa đực ngựa bà, tam quan nam nữ chính không hề vặn vẹo.