Giới Thiệu Truyện

Đau Thương Khắc Cốt

2
2

Một câu chuyện đam mỹ ngược luyến nhưng cũng nhiều cảm xúc. Hi vọng mọi người sẽ thích :))) image-1