Giới Thiệu Truyện

Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người giúp đỡ!

2
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tối nay mình sẽ up thêm nha! Ai đọc rồi cho mình xin phản hồi ạ! Cảm ơn các bạn