Giới Thiệu Truyện

Đoản văn một chương, mọi người ghé đọc a~

1
2

https://www.vietnovel.com/no-van-nho-anh-meo-quyt-cua-no-65605356/ Truyện đã có trên app nhưng tui đính kèm không đượn nên mọi người vô link nhé