Giới Thiệu Truyện

Em viết truyện lần đầu, mong mn giúp đỡ

1
3

https://www.vietnovel.com/su-huynh-lam-vuong-phi-cua-ta-di/ Vì u mê bầu trời đam mỹ mà em đã giành thời gian nghỉ dịch ở nhà viết thử xem sao. Thực ra văn em còn lủng củng ở nhiều khía cạnh vì mới bắt đầu. Nên mong mọi người nhận xét nhẹ nhàng đừng làm lòng em đau. 😂♥️ Cảm ơn cả nhà!