Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Án Mạng 17 Chữ

Dạ Lữ Trà
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình đã ra 9 chương, mọi người vào xem và góp ý ở phần bình luận. Mình không thường xuyên rep được nhưng mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm.