Giới Thiệu Truyện

Giới Thiệu Truyện

2
4
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mới sáng tác truyện, mong mn ủng hộ, và mong mn ko tăng huyết áp khi đọc bộ chuyện rởm của tôi :Đ