Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện mới [Khoang tàu số 7]

1
0
Đây là truyện mình mới ra mắt không lâu. 
    Truyện có kiểu trình bày mà phải nói thật là có lẽ sẽ không hợp mắt nhiều người.
    Mong mn có thể qua đọc thử và cho mình những ý kiến đóng góp. 
    https://www.vietnovel.com/khoang-tau-so-7-12956246/