Giới Thiệu Truyện

Giúp tôi nhận xét đi

1
0

Nhận xét truyện tôi hộ với!!! Nếu không ổn thì tôi sửa lại!!! Đấy là giới thiệu thôi nhá CHương 1 ý!!! Thanks nhiều nhiều!!!https://www.vietnovel.com/bosshunter-16086145/