Giới Thiệu Truyện

Góc giới thiệu đứa con sau vài tháng viết.

0
10
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình biết truyện chưa được hoàn hảo lắm nhưng vẫn mong mọi người đọc và đưa cho mình những ý kiến tích cực để cố gắng phát huy ạ