Giới Thiệu Truyện

Góp em cho em về cách viết và cảm nhận ạ

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thiên Tài

NgocHuy
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Em muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm để viết truyện mới 🙇