Giới Thiệu Truyện

Góp Ý Truyện Giúp Mình Với :3

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thanh Y Dao

Phương Nga
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Sơ Kỳ

Truyện đầu tay mình viết, các bạn vào đọc rồi cho mình ý kiến nhé!