Giới Thiệu Truyện

Hành Động Giả Tưởng

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Một câu chuyện đánh nhau rất ác liệt giữa các giống loài xa lạ bên ngoài vũ trụ đang diễn ra trên Trái Đất... Chúng vô tình gây ra Cái Chết Đen - một thứ dịch bệnh tàn khốc nhất cho Nhân Loại... image-2