Giới Thiệu Truyện

Hãy chú ý đến tôi!!!

1
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Truyện tôi không hẳn là nhạt nhưng mục đích của tôi là sản xuất thật nhiều truyện ngược,hãy đọc thử một chương ủng hộ tôi,bạn sẽ thấy nó hay ở chỗ nào!