Giới Thiệu Truyện

Hợp đồng hạnh phúc cao trào thật sự luôn nè.

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Xin chào! Nisow đây ừm! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm ra phần 9 này. Quá khó nhỉ! Nhưng chẳng phải đây là một câu truyện khiến tôi cân não để chọn ra từ ngữ thích hợp sao? Mong mọi người ủng hộ nhé

Đây là phần cuối của phân mục Asatsuki Shizuka! Từ đó, sẽ mở ra bao nhiêu điều kì lạ khác!