Giới Thiệu Truyện

<https://www.vietnovel.com/tuyet-dai-chien-than/>

1
0

Mình đang viết bộ truyện thể Võ Thuật, Dị Năng, Quân Sự, Cổ Đại, Sắc Hiệp. Viết cũng được kha khá bản thảo rồi nhưng hôm nay mới đăng chương 1. Các bạn vào ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình nhé.