Giới Thiệu Truyện

KHỞI / Hãy Biến Nó Thành Hiên Thực!

3
2

KHỞI / TẠO NÊN THỨ MÌNH MONG ĐỢI!

Được trở lại viết truyện, khá là khó khăn. Sắp xếp công việc và làm một thời gian biểu đẻ viết truyện, Đó là KHỞI , và đó cũng là thứ mình đang tạo nên!


Mong được các bạn ủng hộ truyện mình mới công bố: UNDEAD: KHỞI NGUỒN / Đây là phần đầu tiên trong series / vũ trụ Undead của mình! Sẽ còn rất nhiều phần và KHỞI chính là sự mở đầu đó!


Series Undead mình sẽ có 5 mốc bao gồm: KHỞI NGUỒN / TUYỆT DIỆT / CƠ HỘI / MẤT TÍCH / THẾ HỆ MỚI


Lưu ý: truyện của mình không bao giờ có main chính, vì đây là truyện nhiều tuyến nhân vật, nên anh em nào không hứng thú với cách này, cũng mong anh em thông cảm bỏ qua cho mình!


Link truyện: https://www.vietnovel.com/undead-khoi-nguon-56132236/