Giới Thiệu Truyện

Làm sao để truyện được duyệt ạ?

0
1

Mong truyện mình viết được duyện. Tên truyện: THẾ GIỚI TINH LINH. Thể loại: Cổ tích, truyện ngắn. Nhân vật hư cấu: Tinh Linh.